{:de}

Litech GmbH
Framrach 35
9433 Sankt Andrä
Österreich

T +43 1 99 717 55
F +43 1 99 717 55 – 9
E info@litech-eu.com

Geschäftsführer Ing. K. Ebenauer
Firmenbuchnummer FN 327044y
Handelsgericht Wien
UID Nummer ATU64927645
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien

© 2017 Litech GmbH{:}{:en}

LITECH GMBH
Sterngasse 3/2/6
1010 VIENNA
AUSTRIA

P +43 1 99 717 55
F +43 1 99 717 55 – 9
E info@litech-eu.com

Manging Director Ing. K. Ebenauer
Commercial register number FN 327044y
Commercial Court Vienna
VAT No. ATU64927645
Member of the Vienna Chamber of Commerce

© 2017 Litech GmbH

 {:}

Menu